ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Стари Портал јавних набавки

Добродошли на нови Портал јавних набавки

Портал јавних набавки је развијен за потребе примене новог Закона о јавним набавкама.

За почетак примене новог Закона коришћењем Портала, предлажемо да прочитате:

Обавештење

Новом верзијом 1.6, Портал јавних набавки искључиво аутоматски формира одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума као и одлуке о обустави поступка јавне набавке. Наручиоци неће бити у могућности да учитавају наведене одлуке.

Верзија 1.6 је доступна од 25.02.2021.

Више детаља о променама у новој верзији Портала можете да прочитате овде

Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде

На интернет страници Канцеларије за јавне набавке објављене су Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки.

Линк за приступ смерницама

Од 28.12.2020. доступна верзија 1.5 Портала

Портал јавних набавки је надограђен новим функционалностима и побољшањима у верзији 1.5.

Више детаља прочитајте на линку.

Саветујемо да нове функционалности, посебно оне везане за "паметне партије" испробате на демо порталу.

Информације о изменама Портала

25.02.2021. доступна верзија 1.6

28.12.2020. доступна верзија 1.5

22.10.2020. доступна верзија 1.4

22.08.2020. доступна верзија 1.3

16.07.2020. у периоду од 22:00 - 23:00 ће Портал бити делимично или у потпуности недоступан због инсталације нове верзије 1.1

06.07.2020. у периоду од 21:00 - 22:00 ће Портал бити делимично или у потпуности недоступан због надоградњи мрежне инфраструктуре.

Видео упутства

This Portal was created with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Public Procurement Office and the consortium led by GIZ International Services and may in no way be taken to reflect the views of the European Union. EU Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia.
Овај Портал начињен је уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину искључиво су одговорни Управа за јавне набавке и конзорцијум предвођен ГИЗ Интернатионал Сервицес и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији.
Uprava za javne nabavke EU