ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Важно!

Ово је демо верзија Портала јавних набавки која служи за тестирање функционалности!

Сви подаци који се овде уносе неће бити пренети на продукциону околину.

Администратор система задржава право да обрише податке на овој околини у блио којем тренутку.

Од 27.11.2020. доступна верзија 1.5 Портала на ДЕМО систему

Портал јавних набавки је надограђен новим функционалностима и побољшањима у верзији 1.5.

Више детаља прочитајте на линку.

Видео упутства

This Portal was created with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Public Procurement Office and the consortium led by GIZ International Services and may in no way be taken to reflect the views of the European Union. EU Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia.
Овај Портал начињен је уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину искључиво су одговорни Управа за јавне набавке и конзорцијум предвођен ГИЗ Интернатионал Сервицес и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији.
Uprava za javne nabavke EU